Selecteer een pagina

De panter zette zich schrap en sprong. Vlak voor me kwam hij neer. Zijn grote ogen keken me aan alsof hij uitgehongerd was. Ik richtte de lasers weer op zijn ogen. Roborecht De panter zette zich schrap en sprong. Vlak voor me kwam hij neer. Zijn grote ogen keken me aan alsof hij uitgehongerd was. Ik richtte de lasers weer op zijn ogen. Hij veerde in, spande zijn lichaam, veerde op en… …dook op me af. Ik liet me op de grond vallen en voelde de klauwen van het beest tegen mijn linkerarm. Het geluid van brekend glas. De roofkat brulde. Glasscherven regenden op me neer. Ik rolde naar het bed, kneep mijn ogen dicht en maakte me klein.

In de nabije toekomst zijn robots en andere vormen van kunstmatige intelligentie al zover ontwikkeld dat we er dagelijks mee omgaan. Robots nemen saaie, vuile en gevaarlijke klusjes over en worden gebruikt als hulpmiddelen, speelgoed en vermaak. Er zijn mensen voor wie dat een doorn in het oog is. Ze vinden dat die robots misbruikt worden en burgerrechten moeten krijgen. Sommige actievoerders zijn zelfs bereid hun boodschap kracht bij te zetten met geweld. Een programmeur van kunstmatige intelligentie wordt er tijdens het werken aan zijn promotieopdracht ten onrechte van verdacht zo’n terrorist te zijn. Hij raakt alles kwijt en moet onderduiken. Vastbesloten om zijn onschuld te bewijzen, moet hij lang genoeg uit handen van de politie en terroristen blijven om de volgende grote aanslag te voorkomen.

The panther braced itself and jumped. It landed right in front of me, its eyes glaring at me as if it were starving. I turned the laser back on its eyes. It contracted its muscles, jumped up and… … dove toward me. I dropped to the floor and felt the beast’s claws against my left arm. The sound of breaking glass. The feline roared. Glass shards showered over me. I rolled against the bed and closed my eyes.

In the near future, robots and other forms of artificial intelligence have progressed to the point where we interact with them daily. Robots perform the dull, dirty and dangerous jobs and are being used as appliances, toys and entertainment. There are people who frown upon that. They feel that those robots are being abused and should be granted civil rights. Some activists are even prepared to reinforce their message with violence. While working on his thesis, a programmer of artificial intelligence is wrongly suspected of being one of those terrorists. He loses everything and has to go into hiding. Determined to prove his innocence, he has to dodge the police and the terrorists long enough to prevent the next big terrorist attack.