Interviews

Django Mathijsen heeft als journalist naar schatting rond de duizend interviews afgenomen. Maar hij is ook diverse keren zelf geïnterviewd. Als Robot Wars adviseur en als auteur.

Grote Brugse Boekhandel Fantasy Award

Na zijn overwinning in 2009 in de Grote Brugse Boekhandel Fantasy Award gaf Django dit interview aan de stadsomroep Brugge.

Mando Vidé en het Robotbevrijdingsfront

Naar aanleiding van de uitgave van de roman Mando Vidé en het Robotbevrijdingsfront heeft Django in 2010 onder andere de volgende interviews gegeven. 

TUE Matrix (pagina 46)

Omroep Brabant

Limburgs Dagblad april 2010

Mando Vidé en het Robotbevrijdingsfront

Naar aanleiding van de uitgave van de roman Mando Vidé en het Robotbevrijdingsfront heeft Django in 2010 onder andere de volgende interviews gegeven. 

TUE Matrix (pagina 46)

Omroep Brabant

Limburgs Dagblad april 2010

Tranen in de Rivier

In juni 2012 was Django's novelette Tranen in de Rivier verhaal van de week op de website Magic Tales. Naar aanleiding daarvan werd hij door Magic Tales geïnterviewd. Het interview is hier te lezen.

Fantastels 2013

Django werd als Fantastels jurylid in 2013 geïnterviewd door Anaïd Haen. Het interview staat hier op youtube.

Algemeen Nijmeegs Studentenblad, oktober 2013

Op pagina 12 van het Algemeen Nederlands Studentenblad Ans-Online begint een interessant artikel over sciencefiction waarvoor Django als één van de deskundigen is ondervraagd.